Oddział Celny w Augustowie

Kod Jednostki: 313020
ul.Tytoniowa 13
16-300 Augustów
Podlaskie

tel. 087 643-53-84
fax. 087 643-53-84
e-mail: 313020@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.plTags: