Posts Tagged ‘Podlaskie’

Oddział Celny w Augustowie

10-01-2009

Kod Jednostki: 313020
ul.Tytoniowa 13
16-300 Augustów
Podlaskie

tel. 087 643-53-84
fax. 087 643-53-84
e-mail: 313020@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.pl

(więcej…)

Izba Celna w Białymstoku

10-01-2009

Kod Jednostki: 310000
ul. Octowa 2
15-399 Białystok
Podlaskie

tel. 085 745-85-00
fax. 085 745-85-99
e-mail: dyrektor@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.pl

(więcej…)

Urząd Celny w Białymstoku

10-01-2009

Kod Jednostki: 311000
ul. Octowa 10
15-399 Białystok
Podlaskie

tel. 085 745-86-66
fax. 085 745-57-52
e-mail: 311000@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.pl

(więcej…)

Oddział Celny w Białymstoku

10-01-2009

Kod Jednostki: 311010
ul. Octowa 10
15-399 Białystok
Podlaskie

tel. 085 745-85-92; 745-85-85
fax. 085 745-85-42
e-mail: 311010@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.pl

(więcej…)

Oddział Celny w Czeremsze

10-01-2009

Kod Jednostki: 311040
Dworzec PKP
17-240 Czeremcha
Podlaskie

tel. 085 685-00-17; 685-06-11
fax. 085 685-03-43
e-mail: 311040@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.pl

(więcej…)

Oddział Celny w Połowcach

10-01-2009

Kod Jednostki: 311060
Czeremcha
17-240 Czeremcha
Podlaskie

tel. 085 685-02-97
fax. 085 685-02-96
e-mail: 311060@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.pl

(więcej…)