Posts Tagged ‘Podlaskie’

Oddział Celny w Bobrownikach

10-01-2009

Kod Jednostki: 311070
Gródek
16-040 Gródek
Podlaskie

tel. 085 718-08-07; 718-08-08
fax. 085 718-08-03
e-mail: 311070@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.pl

(więcej…)

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

10-01-2009

Kod Jednostki: 311030
ul. Grodzieńska
16-123 Kuźnica
Podlaskie

tel. 085 748-77-77; 748-77-00; 748-77-02
fax. 085 748-77-70
e-mail: 311030@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.pl

(więcej…)

Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy

10-01-2009

Kod Jednostki: 311020
Dworzec PKP
16-123 Kuźnica Białostocka
Podlaskie

tel. 085 722-92-00
fax. 085 722-92-09
e-mail: 311020@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.pl

(więcej…)

Urząd Celny w Łomży

10-01-2009

Kod Jednostki: 312000
ul. Poznańska 156
18-400 Łomża
Podlaskie

tel. 086 21-55-700
fax. 086 21-55-707
e-mail: 312000@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.pl

(więcej…)

Oddział Celny w Łomży

10-01-2009

Kod Jednostki: 312010
ul. Poznańska 156
18-400 Łomża
Podlaskie

tel. 086 21-55-750
fax. 086 21-55-757
e-mail: 312010@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.pl

(więcej…)

Oddział Celny w Siemianówce

10-01-2009

Kod Jednostki: 311050
Dworzec PKP
17-222 Siemianówka
Podlaskie

tel. 085 685-70-12; 685-72-95
fax. 085 685-70-12
e-mail: 311050@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.pl

(więcej…)