Oddział Celny w Białymstoku

Kod Jednostki: 311010
ul. Octowa 10
15-399 Białystok
Podlaskie

tel. 085 745-85-92; 745-85-85
fax. 085 745-85-42
e-mail: 311010@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.pl


Tags: