Archive for the ‘Białystok’ Category

Izba Celna w Białymstoku

10-01-2009

Kod Jednostki: 310000
ul. Octowa 2
15-399 Białystok
Podlaskie

tel. 085 745-85-00
fax. 085 745-85-99
e-mail: dyrektor@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.pl

(więcej…)

Urząd Celny w Białymstoku

10-01-2009

Kod Jednostki: 311000
ul. Octowa 10
15-399 Białystok
Podlaskie

tel. 085 745-86-66
fax. 085 745-57-52
e-mail: 311000@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.pl

(więcej…)

Oddział Celny w Białymstoku

10-01-2009

Kod Jednostki: 311010
ul. Octowa 10
15-399 Białystok
Podlaskie

tel. 085 745-85-92; 745-85-85
fax. 085 745-85-42
e-mail: 311010@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.pl

(więcej…)