Oddział Celny w Czeremsze

Kod Jednostki: 311040
Dworzec PKP
17-240 Czeremcha
Podlaskie

tel. 085 685-00-17; 685-06-11
fax. 085 685-03-43
e-mail: 311040@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.pl


Tags: