Oddział Celny w Połowcach

Kod Jednostki: 311060
Czeremcha
17-240 Czeremcha
Podlaskie

tel. 085 685-02-97
fax. 085 685-02-96
e-mail: 311060@bia.mofnet.gov.pl
www: www.bialystok.uc.gov.pl


Tags: